Nurdles 2023

Dazed and confused – Led Zeppelin

Bovenstaande titel omschrijft mijn gemoedstoestand sinds een aantal dagen. Het verhaal van Strandkorrel is bekend; een samenvatting:

Sinds eind 2020 zijn wij attent op de aanwezigheid van plastic korrels in de Vluchthaven aan de noordoever van de Oosterschelde nabij de Heerenkeet. De oevers zijn indertijd schoongemaakt met behulp van een vacuüm wagen. Sindsdien is de aanwas gestaag op gang gekomen en inmiddels liggen de korrels weer volop op de oever.

Mijn eerste stap was om data te verzamelen om aan te tonen dat deze korrels er altijd terug zouden komen. Ook ben ik in contact gekomen met diverse partijen die een rol spelen in dit gebied en een rol spelen als vervuiler.

Tot afgelopen week mij een rapport onder ogen kwam waar ik dus helemaal “dazed and confused” door werd. Nu blijkt dat iemand anders mij is voor geweest (goddank) die dit probleem enorm grondig en zeer ruim heeft onderzocht! Lees dit rapport en huiver met mij mee.

Wat kunnen de instanties nu nog verzinnen om NIET in actie te komen?

Hier de tekst overgenomen van de website van Plastic Soup Foundation

KLOKKENLUIDER

Begin 2022 zijn wij benaderd door een klokkenluider, een ambtenaar die zich al jaren grote zorgen maakt over de grootschalige vervuiling van het Nederlandse milieu met nurdles. Omdat hij bij zijn werkgever onvoldoende gehoor vond, heeft hij vervolgens in zijn vrije tijd maandenlang research gedaan en zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd in een gedegen rapport. Daarmee heeft hij Plastic Soup Foundation benaderd met de vraag of wij het wereldkundig wilden maken. Dat hebben wij gedaan.

De klokkenluider heeft honderdduizenden gevonden nurdles in kaart gebracht en constateert dat met name de Westerschelde zwaar vervuild is met plastickorrels. Op basis van de gedane vondsten durven wij de inschatting te maken dat het in totaal om miljoenen nurdles gaat. De klokkenluider heeft de diverse wind- en weersomstandigheden, getijden, sluizen en de vorm van het land geanalyseerd om de herkomst van de plastickorrels te achterhalen en wijst naar plasticproducenten op verschillende locaties, waaronder Terneuzen en Antwerpen. En ook naar waterzuiveringsinstallaties langs de zuidoostkust van het Verenigd Koninkrijk. In Engelse rioolwaterzuiveringsinstallaties worden zwarte ‘biobeads’ gebruikt om het water te filteren. Via de rivieren Orwell en Stour belanden deze beads in de Noordzee en komen zo in Nederland terecht.

Het rapport heeft in het Nederlandse parlement al tot Kamervragen geleid van D66 en SGP.

Bekijk het rapport (Engels)

Hier een korte versie over de Oosterschelde

Hier een korte versie over de Oosterschelde