Nurdles, plastic korrels waar liggen ze?

We zijn met dit project begonnen om de aanwas van plastic korrels in de gaten te houden. Door stroming en wind worden deze gevaarlijke en levensbedreigende korrels naar onze kust gestuwd en mede door de stroomgaten van de Oosterschelde Stormvloedkering onze Oosterschelde ingeduwd.

Op dit moment is er niets anders te doen dan monitoren en in de gaten houden. Met stoffer en blik worden de korrels opgeveegd en in de restafvalbak gedumpt. De laatste maanden komen wij steeds vaker in aanraking met mensen en instanties die zich deze situatie serieus aantrekken en proberen de Strandkorrel in de strijd tegen dit ellendige granulaat bij te staan.

Dat het niets nieuws is bewijst de enorme website The Great Nurdle Hunt genaamd.

Hier is een kaart te vinden waar vrijwilligers hun nurdle vondsten kunnen rapporteren en dat doen zij ook in grote getalen vanuit de gehele wereld. Want het is natuurlijk een wereldwijd probleem gezien het feit dat men over de gehele wereld deze killer nurdles produceert.

Bij het vinden en wegen en meten van plastic korrels kan het vrij lastig zijn om een standaard te ontwikkelen die voor een ieder aanvaardbaar is. Het is door de lancering van deze website daarom ook overbodig een eigen en waarschijnlijk voor de gewone betrokken burger ingewikkelde nationale standaard te ontwikkelen. Kennelijk is dit voor Nederlandse instanties toch iets te gemakkelijk en wordt er geaarzeld dit initiatief, wat al jaren succesvol draait, hartstochtelijk te omarmen. Het hele proces van het vinden, het meten, het tellen en het determineren van nurdles is een tijdrovend en arbeidsintensief proces. Zonder enthousiaste en betrokken vrijwilligers redt men het niet om alles wat er in Nederland wordt gevonden op het gebied van granulaat in kaart te brengen. Tot er een redelijk en gebruikersvriendelijke lokale website komt die dit alles in huis heeft blijft Strandkorrel zijn granulaat bij The Great Nurdle Hunt aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *