Oktober is Nurdle maand!

Dagelijks spoelen er grote hoeveelheden plastic korrels aan op onze Oosterschelde kust.
Deze korrels, nurdles genaamd, kunnen overal vandaan komen aangezien er aan de Oosterschelde geen chemische bedrijven zijn gevestigd. Echter wel aan de Westerschelde waar, zoals inmiddels bekend is, door diverse bedrijven op wordt geloosd waaronder ook vanuit de havens van Antwerpen.

 Inmiddels weten we  dat ieder bedrijf bij het transport product morst. Het is ook bekend dat een schip (MSC Zoe januari 2019) een container kan verliezen.
Wel is men d.m.v. interne maatregelen de laatste jaren bezig het verliezen van product in te perken.
Toch blijft er troep aanspoelen aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland, in het bijzonder in de Vluchthaven nabij de Heerenkeet en bij de Schelphoek.

Project “Strandkorrel” houdt zich sinds 2020 met deze vervuiling bezig en heeft op 21 december 2021 het samenwerkingsconvenant “Schone Schelde” ondertekend. Sindsdien is er regelmatig overleg met diverse stakeholders zoals onlangs met vertegenwoordigers van Gemeente Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat, Dow Chemicals, Ravago Terneuzen en Sabic uit Bergen op Zoom.  Het voorstel om in oktober de aanwas van plastic korrels eens extra aandacht te geven werd door alle aanwezigen ondersteund. Oktober is namelijk uitgeroepen tot “Wereldwijde Plastic Korrel Maand “ door de wereldwijde organisatie “The Great Nurdle Hunt” wat een extra stimulans is om dagelijks te gaan inventariseren en meten.

Meedoen? HenkVisser@strandkorrel.nl
Voor updates kijk op www.strandkorrel.nl