Strandkorrel Wil:

  • dat er permanent toezicht is op de hoeveelheid afval die aan de oevers van de Zeeuwse wateren aanspoelt.
  • dat er wordt gemonitord waaruit dit afval bestaat.
  • dat het afval gescheiden wordt geruimd
  • dat het afval terug komt als nieuw circulair product.
  • Mee eens? Wordt vrijwilliger.