Strandkorrel is nu officieel een werkgroep van Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland!

Op 2 maart 2021 is het bestuur van NVSD akkoord gegaan met de toetreding van Strandkorrel als werkgroep van deze natuurvereniging. Een belangrijke stap want er was nog geen milieu werkgroep als zodanig actief in de vereniging. Een werkgroep is een zelfstandig werkende groep leden waarvan de coordinator zitting heeft in het bestuur. Op deze manier is er een korte lijn van de werkgroep naar het bestuur. Het kan zijn dat er vrijwilligers zijn die (nog) geen lid van NVSD zijn, maar er wordt vanuit gegaan dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren.